Reference


 • Překlad kompletních podkladů pro arbitráž NOMURA INTERNATIONAL PLC PRAGUE REPRESENTATIVE OFFICE versus Česká republika
 • Honeywell, spol. s r. o.
 • Siemens
 • Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.
 • Laufen CZ
 • Energizer Czech, spol. s r. o.
 • Johnson & Johnson Company
 • TESCO Stores ČR, a. s.
 • AXEL SPRINGER PRAHA, a. s.
 • Mafra, a. s.
 • Ringier ČR, a. s.
 • Sanoma Magazines Praha, spol. s r. o.
 • Fiat ČR, spol. s r. o.
 • Pohřební ústav hl. m. Prahy
 • Česká správa letišť, s. p.
 • Veletrhy Brno, a. s.
 • Kovoslužba - OTS, spol. s r. o.
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Monsanto Europe S.A.
 • Leo Burnett Advertising, spol. s r. o.
 • Young & Rubicam Praha, spol. s r. o.
 • Wunderman Praha
 • euroAWK, spol. s r. o.
 • Maxima reality, spol. s r. o.
 • Rödl & Partner, v. o. s.
 • Vejmelka & Wünsch, v. o. s.
 • Cafe & Restaurant Slavia, a. s.
 • TOS Rakovník
 • atd.